A sánta agresszor

Nyomtatás
Megjelent: 2011. július 02. szombat Írta: Kárászné Tomanó Ágnes

A napokban egy kétségbeesett hölgy keresett fel azzal a kéréssel, hogy segítsek kideríteni kitől  kap névtelen leveleket.

Története 1998-ban kezdődött, amikor egy nagyobb létszámú társasággal vidéken töltött pár napot. Azóta érkeznek munkahelyére a hol kézzel, hol géppel írt levelek, képeslapok, melyek tartalmukat tekintve is változatosak. Egyikben randevúra hívja őt az ismeretlen, a másikban fenyegetőzik az elmaradt találkozó miatt. A levelekben beszámol az illető arról, hogy melyik napokon követtette valakivel a hölgyet, és pontosan leírja megbízóm aznapi útvonalát is. 2000 nyarán még ennél is messzebbre merészkedett a névtelen úr. Felbérelt két fiatalembert, akikkel megverette megbízóm élettársát, majd kaján hangvételű levélben jobbulást kívánt neki. Félve vállaltam el ezt a munkát, mert nem hittem, hogy a különféle módon elferdített írásokból közelebb jutunk azok írójához, vagy íróihoz. Megbízómtól kaptam egy névsort, amolyan jelenlétiív-félét, melyen a 3 évvel ezelőtti társaság résztvevőinek neve szerepelt aláírásukkal együtt. A hozzávetőlegesen 60 nevet tartalmazó listán legalább húsz olyan képi szimbólumot tartalmazó aláírás volt, amelynek tulajdonosáról feltételezhető, hogy nem áll távol tőle az ilyen kapcsolatteremtés.

El kellett döntenem, hogy a levelek egy kéztől származnak-e. Megbízóm szerint többen, talán hárman, négyen is írhatják őket. Megfigyelhető volt valamennyi lapon és levélben a bal margó szélesedése, valamint a sortávolságok és a jobb margó azonossága is. Egy szerzőre utaló jel volt még az azonos szóhasználat, mondatszerkesztés, és az azonos helyesírási hibák. A személyiségkép felállításához a legkevésbé eltorzított, elsőnek írt levelet választottam. Az elemzés egy akaratvezérelt, gátlástalan, rendkívül hiú, a külsejére sokat adó ember képét mutatta.

Betegségjegyek után kutatva vettem észre a megbicsakló „e” betűket, és a majdnem mindegyik szívbetegséghez társuló, légszomjra utaló tüdő jeleket, azaz buborékokat, többlethurkokat az oválokban.

 

 

tüdő jelek:

 

 

Az elferdített, torzított írású levelekben nem találtam nyomát ezeknek a betegségjegyeknek. Ekkor a holisztikus grafológia módszerével néztem át ismét az írásokat. A grafikumban váltakoztak a felső hurok nélküli, és a kitöltött, pacás hurokkal írt h betűk, melyek a tüdő szegényes oxigénellátására utaló jelek.

A z betű szimbolikus értelmezése a holisztikus grafológia szerint a mozgás, fürgeség, bal láb. A kevésbé művi, folyamatos írással készült levélben ez a betű rendszeresen félbehagyott, befejezetlen, leginkább egy hetes számra emlékeztet.    

A torzított írásokban viszont a klasszikus grafológia mutatott lábbal kapcsolatos problémákat, sántaságot, melyek az A betűkben, és a botladozó mozgásritmusban figyelhetők meg.

Az eset súlyára való tekintettel minden egyes, a névtelen levélíróval kapcsolatos
információt a holisztikus grafológia vizsgálati módszereivel ellenőriztem, és az így megerősített tulajdonságokat, betegségjegyeket adtam át a megrendelőnek.
A hagyományos és a holisztikus grafológia különböző jelekből, más vizsgálati módszerrel, de azonos    eredményt mutatott.        

A szívtúlterheltségből fakadó gyakori sóhajtozásból, a bicegő, sántító járásból, és az írásmintákban gyakran és több helyen körvonalazódó rendkívül választékos öltözködésből, eleganciából megbízóm egyértelműen azonosítani tudta a levelek íróját.

Kárászné Tomanó Ágnes

Megjelent a Grafo Magazin 2. évf. 2. számában 2001-ben

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews